Logo Search packages:      
Sourcecode: v86d version File versions  Download package

v86_x86emu.c

#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#include <x86emu.h>
#include "v86.h"
#include "v86_x86emu.h"

u32 stack;
u32 halt;

__BUILDIO(b,b,u8);
__BUILDIO(w,w,u16);
__BUILDIO(l,,u32);

void printk(const char *fmt, ...)
{
   va_list argptr;
   va_start(argptr, fmt);
   vsyslog(LOG_INFO, fmt, argptr);
   va_end(argptr);
}

void pushw(u16 val)
{
   X86_ESP -= 2;
   v_wrw(((u32) X86_SS << 4) + X86_SP, val);
}

static void x86emu_do_int(int num)
{
   u32 eflags;

   eflags = X86_EFLAGS;

   /* Return address and flags */
   pushw(eflags);
   pushw(X86_CS);
   pushw(X86_IP);

   X86_EFLAGS = X86_EFLAGS & ~(X86_VIF_MASK | X86_TF_MASK);
   X86_CS = v_rdw((num << 2) + 2);
   X86_IP = v_rdw((num << 2));
}

int v86_init()
{
   X86EMU_intrFuncs intFuncs[256];
   X86EMU_pioFuncs pioFuncs = {
      .inb = &x_inb,
      .inw = &x_inw,
      .inl = &x_inl,
      .outb = &x_outb,
      .outw = &x_outw,
      .outl = &x_outl,
   };

   X86EMU_memFuncs memFuncs = {
      .rdb = &v_rdb,
      .rdw = &v_rdw,
      .rdl = &v_rdl,
      .wrb = &v_wrb,
      .wrw = &v_wrw,
      .wrl = &v_wrl,
   };

   int i;

   if (v86_mem_init()) {
      ulog(LOG_ERR, "v86 memory initialization failed.");
      return -1;
   }

   stack = v86_mem_alloc(DEFAULT_STACK_SIZE);
   if (!stack) {
      ulog(LOG_ERR, "v86 memory allocation failed.");
      return -1;
   }

   X86_SS = stack >> 4;
   X86_ESP = DEFAULT_STACK_SIZE;

   halt = v86_mem_alloc(0x100);
   if (!halt) {
      ulog(LOG_ERR, "v86 memory alocation failed.");
      return -1;
   }
   v_wrb(halt, 0xF4);

   X86EMU_setupPioFuncs(&pioFuncs);
   X86EMU_setupMemFuncs(&memFuncs);

   /* Setup interrupt handlers */
   for (i = 0; i < 256; i++) {
      intFuncs[i] = x86emu_do_int;
   }
   X86EMU_setupIntrFuncs(intFuncs);

   /* Set the default flags */
   X86_EFLAGS = X86_IF_MASK | X86_IOPL_MASK;

   ioperm(0, 1024, 1);
   iopl(3);

   return 0;
}

void v86_cleanup()
{
   v86_mem_cleanup();
}

void rconv_v86_to_x86emu(struct v86_regs *rs)
{
   X86_EAX = rs->eax;
   X86_EBX = rs->ebx;
   X86_ECX = rs->ecx;
   X86_EDX = rs->edx;
   X86_EDI = rs->edi;
   X86_ESI = rs->esi;
   X86_EBP = rs->ebp;
   X86_ESP = rs->esp;
   X86_EFLAGS = rs->eflags;
   X86_EIP = rs->eip;
   X86_CS = rs->cs;
   X86_DS = rs->ds;
   X86_ES = rs->es;
   X86_FS = rs->fs;
   X86_GS = rs->gs;
}

void rconv_x86emu_to_v86(struct v86_regs *rd)
{
   rd->eax = X86_EAX;
   rd->ebx = X86_EBX;
   rd->ecx = X86_ECX;
   rd->edx = X86_EDX;
   rd->edi = X86_EDI;
   rd->esi = X86_ESI;
   rd->ebp = X86_EBP;
   rd->esp = X86_ESP;
   rd->eflags = X86_EFLAGS;
   rd->eip = X86_EIP;
   rd->cs = X86_CS;
   rd->ds = X86_DS;
   rd->es = X86_ES;
   rd->fs = X86_FS;
   rd->gs = X86_GS;
}

/*
 * Perform a simulated interrupt call.
 */
int v86_int(int num, struct v86_regs *regs)
{
   rconv_v86_to_x86emu(regs);

   X86_GS = 0;
   X86_FS = 0;
   X86_DS = 0x0040;
   X86_CS = v_rdw((num << 2) + 2);
   X86_EIP = v_rdw((num << 2));
   X86_SS = stack >> 4;
   X86_ESP = DEFAULT_STACK_SIZE;
   X86_EFLAGS = X86_IF_MASK | X86_IOPL_MASK;

   pushw(X86_EFLAGS);
   pushw((halt >> 4));
   pushw(0x0);

   X86EMU_exec();

   rconv_x86emu_to_v86(regs);
   return 0;
}

void v86_dump_regs()
{
   ulog(LOG_DEBUG,
      "EAX=0x%8.8lx, EBX=0x%8.8lx, ECX=0x%8.8lx, EDX=0x%8.8lx\n",
      (unsigned long)X86_EAX, (unsigned long)X86_EBX,
      (unsigned long)X86_ECX, (unsigned long)X86_EDX);
   ulog(LOG_DEBUG,
      "ESP=0x%8.8lx, EBP=0x%8.8lx, ESI=0x%8.8lx, EDI=0x%8.8lx\n",
      (unsigned long)X86_ESP, (unsigned long)X86_EBP,
      (unsigned long)X86_ESI, (unsigned long)X86_EDI);
  ulog(LOG_DEBUG,
      "CS=0x%4.4x, SS=0x%4.4x,"
      " DS=0x%4.4x, ES=0x%4.4x, FS=0x%4.4x, GS=0x%4.4x\n",
      X86_CS, X86_SS, X86_DS, X86_ES, X86_FS, X86_GS);
  ulog(LOG_DEBUG,
      "EIP=0x%8.8lx, EFLAGS=0x%8.8lx\n",
      (unsigned long)X86_EIP, (unsigned long)X86_EFLAGS);
}


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index